Skuteczność działania i najwyższe standardy gwarantują, że współpracując z nami będziecie Państwo w pełni usatysfakcjonowani.

Posts tagged ‘cele wyceny’

Przedmiot, zakres i cele wyceny nieruchomości

Przedmiotem wyceny nieruchomości są prawa własności lub też inne prawa do nieruchomości.  Przedmiotem wyceny może być:

  • – prawo własności  (np. dom)
  • – użytkowanie wieczyste np. gruntu
  • – niektóre ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomości, takie jak: służebność, użytkowanie, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
  • – spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego
  • – szkody (straty, utracone korzyści) – z tym wariantem najczęściej spotkać się można podczas współpracy z firmami ubezpieczeniowymi.

(więcej…)

Chmurka tagów