Skuteczność działania i najwyższe standardy gwarantują, że współpracując z nami będziecie Państwo w pełni usatysfakcjonowani.

Posts tagged ‘Kredyt wymagane dokumenty’

Kredyt – wymagane dokumenty – cz. 1 – potwierdzenie tożsamości

Dokumenty wymagane od każdego klienta, który składa wniosek o kredyt :

I .  Dokumenty potwierdzające tożsamość

  1. Dowód osobisty.
  2. Drugi dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość np. paszport, prawo jazdy, legitymacja emeryta i rencisty.
  3. Mężczyźni, którzy nie ukończyli 22 roku życia lub ukończą w roku bieżącym – książeczka wojskowa potwierdzająca uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Dokumenty dostarczone przez klienta badane są pod względem formalnym, prawnym i merytorycznym i jest jednym z kroków procedury kredytowej.

cdn …

Danuta – Megaron

Chmurka tagów